Τον Οκτώβριο το ν/σ κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τις δικαστικές δαπάνες

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (24 .7. 2017), ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2017 νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα, και εν γένει τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 17977/24.2.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄ 828/15.3.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σχόλια