Τον Σεπτέμβριο αναμένεται το ν/σ για την Δικαστική Αστυνομία

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 η διάρκεια των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Στην ίδια ως άνω επιτροπή ορίζεται νέο τακτικό μέλος ο Δημήτριος Νικολόπουλος του Ιωάννη (ΑΔΤ Τ 535174), Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Υφαντή του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 624063), Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 17970/17.2.2017 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 86/24.2.2017) απόφασή μας.

Σχόλια