Τριάντα ευρώ το μέρισμα για το Β΄ εξάμηνο στους δικηγόρους της Αθήνας

0

Tο χαμηλότερο μέρισμα της τελευταίας δεκαετίας για το δεύτερο εξάμηνο, το ποσό των 30 ευρώ (Μικτό: 35,29 € -15% φόρος (5,29 ευρώ), θα λάβουν οι δικηγόροι της Αθήνας, λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς τα συμβόλαια είναι σχεδόν σε μηδενική βάση και οι απαλλοτριώσεις ήταν ελάχιστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2007 το μέρισμα των δύο εξαμήνων ήταν στα 1.250 ευρώ, ενώ σήμερα το μέρισμα του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους ήταν 50 ευρώ και το β΄ εξάμηνο μειώθηκε στα 30 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2013 (30-11-2013) εκδόθηκαν 3.479 γραμμάτια προείσπραξης Συμβολαίων ενώ κατά το διάστημα 2009-2012 ο αριθμός των συμβολαίων παρουσιάζει σημαντική μείωση όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηών
 

2012  ||  22.997
2011  ||  41.008
2010  ||  62.654
2009  ||  71.692

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι μεταξύ των ετών 2010-2011 υπάρχει μείωση γραμματίων κατά 34,55%, μεταξύ 2009-2011 η μείωση ανέρχεται σε 42,80%, ενώ μεταξύ των ετών 2009-2012 η μείωση ανέρχεται σε 67,93%.
Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 4093/2012 ( ΦΕΚ 222/ 12-11-2012) άρθρο πρώτο, παρ. ΙΓ η υποχρεωτική παράσταση ισχύει πλέον μόνο για τον αγοραστή και για τα συμβόλαια άνω των 80.000 €.

Το μέρισμα δεν δικαιούνται όσοι τελούν σε αναστολή, βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας-σπουδές), οι Βουλευτές-ευρωβουλευτές και όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση (ανανέωση ταυτότητας). Όσοι δικαιούχοι έχουν εκκρεμότητες με συνδικίες ή κατασχέσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με το Λογιστήριο του Δ.Σ.Α.

Από 18-12-2013 αρχίζει η διανομή του μερίσματος Β’ εξαμήνου 2013.
 

Σχόλια