Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Πατρών Α1240/2016: Ευθύνη του δημοσίου σε αποζημίωση κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ

0

 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. Α1240/2016  απόφαση απαγορεύεται η ανάρτηση κάθε διαφήμισης που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών.

Αντίστοιχα αποτελεί υποχρέωση των ΟΤΑ και της κρατικής Διοίκησης η αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Θανάσιμος τραυματισμός οδηγού αυτοκινήτου λόγω πρόσκρουσης αυτού στην τσιμεντένια βάση διαφημιστικής πινακίδας. Παράνομη διαφημιστική πινακίδα λόγω μη τηρήσεως της αποστάσεως των 150 μ. από τον άξονα της οδού, λόγω μη καθορισμού του χώρου για τοποθέτηση διαφημίσεων, λόγω του τρόπου κατασκευής της (πακτωμένη σε οπλισμένο σκυρόδεμα), λόγω παρανόμου ηλεκτροδοτήσεώς της κλπ.

Συνυπαιτιότητα του θανόντος οδηγού λόγω οδηγήσεως υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης 100.000 ευρώ για την πρώτη ενάγουσα και στο ποσό των 80.000 ευρώ για καθέναν από τους δεύτερο και τρίτη εξ αυτών και, λόγω της συνυπαιτιότητας του θανόντος οδηγού κατά ποσοστό 70%, στο καθαρό ποσό των 30.000 ευρώ (100.000 ευρώ – 70%) για την πρώτη ενάγουσα και στο καθαρό ποσό των 24.000 ευρώ (80.000 ευρώ – 70%) για καθέναν από τους δεύτερο και τρίτη εξ αυτών, κατά παραδοχή εν μέρει των σχετικών κονδυλίων της αγωγής.

Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της απόφασης

Ευχαριστούμε τον κ.Ανδρέα Φλώρο – Δικηγόρο, για την αποστολή της απόφασης.

Σχόλια