Τροπολογία αλλαγών στη Δικαιοσύνη και στις εγγραφές ασκουμένων δικηγόρων

0

Τροπολογία σχετικά με την απονομή Δικαιοσύνης και την εγγραφή των πτυχιούχων των νομικών σχολών στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, προτείνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισυνάπτοντάς την στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, στην τροπολογία προβλέπεται αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά δέκα και αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των Εφετών, ενώ αυξάνονται κατά τέσσερις οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών και κατά τρεις οι Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών.

Επίσης, για κάθε υποψήφιο ασκούμενο δικηγόρο, προβλέπεται εξέταση προσόντων από Επιτροπή στην οποία θα μετέχουν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και ένας ακόμη Πρόεδρος, αυτός του Συλλόγου στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο υποψήφιος.

Η διαδικασία εφαρμόζεται, όχι μόνον στους απλούς πτυχιούχους Νομικών Σχολών, αλλά και στους ήδη εγγεγραμμένους για πραγματοποίηση δικηγορικής άσκησης σε σύλλογο χώρας – μέλους της ΕΕ.

Επίσης, προβλέπεται η κατά παρέκκλιση απόσπαση του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, έως δύο έτη, στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, καθώς διαπιστώνεται υποστελέχωση της Υπηρεσίας και των εν λόγω ΝΠΔΔ.

Τέλος, με τις σχετικές διατάξεις θεσπίζεται για τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η υποχρεωτική ασφάλιση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, για κύρια σύνταξη στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (τομέας Ασφάλισης Νομικών).
 

Σχόλια