Τροπολογία για θέματα αδειών, προαγωγών και εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών

0

Τροπολογία που αφορά τις άδειες και τις προαγωγές των Δικαστικών λειτουργών, κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την “εύλογη διάρκεια της δίκης”.

Στην τροπολογία προβλέπεται η αύξηση απο 5 σε 9 μήνες των αποδοχών των Δικαστικών λειτουργών για ανατροφή τέκνου, ενώ σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια προσαυξάνεται κατά το 1/3 της διάρκειάς της, για κάθε, επιπλέον του ενός, τέκνο.

Με την τροπολογία προβλέπεται η προαγωγή των δόκιμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εισηγητές ΣτΕ, εφόσον κρίνονται ικανοί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Επίσης, ορίζεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών σε περιπτώσεις λήψης άδειας λόγω ασθένειας, κύησης, λοχίας ή ανατροφής τέκνων, καθώς επίσης και ότι ο εκ των υστέρων διορισμός ενεργεί αναδρομικά για τον καθορισμό της σειράς αρχαιότητας στις περιπτώσεις προαγωγής δοκίμων εισηγητών σε θέσεις εισηγητών του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και παρέδρων πρωτοδικείου Διοικητικών δικαστηρίων και παρέδρων Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων σε θέσεις Πρωτοδίκη και Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, αντίστοιχα.

Τέλος, η κατατεθείσα τροπολογία δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστών για το Ελεγκτικό Συνέδριο και στους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτό.