Τροπολογία για την ανανέωση της θητείας των υπηρετούντων στην ΕΠΟ δικαστών

0

Tροπολογία, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς οι οποίοι υπηρετούν στα όργανα της ΕΠΟ, να είναι εκ νέου υποψήφιοι στην ειδική εκλογική Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας, που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, κατέθεσε,ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 4326/2015, οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί ορίζονται για τριετή θητεία, χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της. Με την προτεινόμενη τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των υπηρετούντων Δικαστών και Εισαγγελέων, ακόμη κι αν τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους που αποστέλλονται στην ΕΠΟ από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι οι τακτικοί δικαστές που ορίζονται στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά όργανα απαιτείται να έχουν κατά τον αρχικό διορισμό τους το βαθμό του Εφέτη, αντί για βαθμό Προέδρου Πρωτοδικών, που ισχύει ως τώρα.

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται, «η τριετής θητεία των δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών ορίζεται πλέον ανανεώσιμη. Οι δικαστικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί που ορίζονται στα πειθαρχικά-δικαιοδοτικά όργανα εξ ορισμού παρέχουν υψηλά εχέγγυα ουδετερότητας, αμεροληψίας και ευθυκρισίας και δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης ανανέωσης της θητείας τους. Δεδομένης της δυνατότητας ανανέωσης της θητείας των ήδη υπηρετούντων δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών, διευκρινίζεται ότι ο προβλεπόμενος για τον διορισμό σε κάθε αξίωμα βαθμός αφορά τον αρχικό διορισμό.

Τυχόν προαγωγή των υπηρετούντων δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών δεν επηρεάζει τον διορισμό τους ούτε αποκλείει την ανανέωση της θητείας τους. Κατ’ αντιστοιχία, ορίζεται ότι η ΕΠΟ επιλέγει τους παραπάνω δικαστικούς-εισαγγελικούς λειτουργούς όχι μόνο από τους καταλόγους που αποστέλλουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, αλλά και από τους ήδη υπηρετούντες, των οποίων η θητεία μπορεί να ανανεωθεί, ακόμη κι αν δεν συμπεριλαμβάνονται στους οικείους καταλόγους. Περαιτέρω, οι τακτικοί δικαστές που διορίζονται στα δευτεροβάθμια όργανα απαιτείται να έχουν, κατά τον αρχικό διορισμό τους, βαθμό εφέτη, αντί για βαθμό προέδρου Πρωτοδικών, και αντίστοιχα επιλέγονται από κατάλογο που αποστέλλεται από τον πρόεδρο της Τριμελούς Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα δικαστές».

Σχόλια