Τροπολογία για την εξόφληση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

0

Κυβερνητική τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται θέματα εξόφλησης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενέκρινε ομοφώνως η Βουλή.
Συγκεκριμένα, παρατείνεται για ένα ακόμη τρίμηνο η προθεσμία που παρασχέθηκε στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3144/2003.
Παραλλήλα, αυξάνεται από έξι σε δώδεκα, ο ανώτατος αριθμός εξαμηνιαίων δόσεων για την εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του ΟΓΑ.
Η τροπολογία ενσωματώθηκε ως άρθρο, στο νομοσχέδιο για την μερική απασχόληση στο Δημόσιο.

Σχόλια