Τροπολογία για το Ολυμπιακό επίδομα

0

Την απελευθέρωση του ορίου υπερωριών στο Δημόσιο προωθεί με τροπολογία το υπουργείο Εσωτερικών μετά τις αντιδράσεις των εργαζομένων που δεν θα λάμβαναν το Ολυμπιακό επίδομα.

Η κατάργηση του ορίου κρίθηκε αναγκαία, αφού σε περιπτώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι εργαζόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες του πέραν του κανονικού ωραρίου.

Η σχετική τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2004 και θα περιλαμβάνει την καταβολή υπερωριών για υπαλλήλους που εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως οι έντονες χιονοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου.