Τροπολογία με ρυθμίσεις για οχλούσες χρήσεις και δραστηριότητες κοντά σε ξενοδοχεία

0

Τροπολογία στην οποία προβλέπεται η απαγόρευση όχλησης από χρησεις ή δραστηριότητες κοντά σε ξενοδοχεία, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που αφορά το πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας και κατατέθηκε στη Βουλή.

Στην τροπολογία προβλέπεται η απαγοόρευση εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε ακτίνα μικρότερη των 200 μέτρων από ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων. Επίσης, απαγορεύεται κάθε οχλούσα χρήση ή δραστηριότητα σε απόσταση 200 μέτρων από ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων, εντός σχεδίων πόλεων.

Για την εφαρμογή των νέων κανονισμών προβλέπεται με υπουργική απόφαση, μεταβατική περίοδος 2 ετών για την απομάκρυνση των σχετικών εγκαταστάσεων, ενώ τροποποιείται και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ΕΟΤ.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι στο πενταμελές όργανο που εξετάζει προσφυγές κατά των διοικητικών κυρώσεων του ΕΟΤ θα συμμετέχει Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης και μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Παρέδρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η άσκηση προσφυγής κατά των διοικητικών κυρώσεων του ΕΟΤ δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα σε σχέση με θέματα όπως η εκτέλεση της κύρωσης σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης, άκυρη θα θεωρείται μια προσφυγή εφόσον η Επιτροπή δεν εκδώσει εντός 3 μηνών απόφαση, ενώ και οι ασκηθείσες προσφυγές κατά αποφάσεων του ΕΟΤ θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί αν κατά την δημοσίευση του νόμου έχουν παρέλθει 3 μήνες χωρίς έκδοση απόφασης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι περιφερειάρχες θα είναι υπεύθυνοι για το μόνιμο συλλογικό όργανο κάθε Περιφερειακής Ενότητας για τα θέματα τουρισμού, ενώ μέλη θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης και οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας.