Τροπολογία ρυθμίζει τα θέματα αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας

0

Χωρίς λόγο της πολιτείας και με βάση τους Κανονισμούς της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα ρυθμίζονται πλέον τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών, Παιδείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υποδομών.

Οι νέοι κανονισμοί αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο, διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας, που πλέον θα ψηφίζονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Ακόμη οι Μουφτείες θεωρούνται δημόσιες υπηρεσίες, επιπέδου γενικής διεύθυνσης.

Η νέα τροπολογία δίνει τη δυνατότητα σύστασης κάθε είδους εταιρειών από φορείς της Εκκλησίας. Οι εταιρείες μπορούν να είναι ακόμη και μονοπρόσωπες, αλλά δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικων ή νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε αυτές.
Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα Εκκλησία της Κρήτης, Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και Εξαρχίας Πάτμου, Ισραηλιτικές Κοινότητες, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος δεν ταυτίζονται με κρατικά ΝΠΔΔ και δεν υπάγονται στις διατάξεις δημοσίου δικαίου, που αφορούν τη Γενική Κυβέρνηση και τον δημόσιο τομέα, εκτός αν το ορίζει ρητά κάποια συγκεκριμένη διάταξη. Πάντως θα συνεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις, που αφορούν στην εποπτεία τους και τον δημοσιονομικό έλεγχό τους καθώς και τις προσλήψεις προσωπικού τους. Επισημαίνεται ότι αν τα παραπάνω θρησκευτικά νομικά πρόσωπα λαμβάνουν επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από το Κράτος ή ευρωπαϊκούς πόρους, υποχρεούνται να ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία δημοσίου δικαίου κατά τη διαχείριση αυτών των χρηματικών ποσών (π.χ. ανάθεση συμβάσεων έργων) και ότι υπάγονται στον ίδιο δημοσιονομικό έλεγχο, που υπάγονται και τα επιχορηγούμενα κρατικά ΝΠΔΔ.

Επίσης, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος μπορεί να ιδρύει εκκλησιαστικά ιδρύματα για τη διευκόλυνση της φιλανθρωπικής δράσης της, όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικούς φορείς της Εκκλησίας, που έχουν επιφορτισθεί με το κύριο βάρος του μορφωτικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας.