Τροπολογία στο επενδυτικό νομοσχέδιο με στόχο την ενίσχυση της αγοράς

0

Τροπολογία κατατέθηκε την Παρασκευή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», με την οποία επιχειρείται η επιτάχυνση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων και η ενίσχυση της αγοράς.

Με την τροπολογία [PDF] προβλέπεται ότι οι υποθέσεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 15 εκ. ευρώ θα εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το παράδειγμα των Ολυμπιακών έργων και των επενδύσεων που υπάγονται στο καθεστώς του fast-track. Επίσης, αυξάνεται από 5 σε 10 εκ. ευρώ το όριο προϋπολογισμού των έργων που θα ελέγχονται προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δίνεται η δυνατότητα, με κοινή απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού να χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας εκείνα που κρίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, προκειμένου να επιταχύνεται η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Με την τροπολογία καθορίζεται ότι ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων θα γίνονται και πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε αφενός, να αποφεύγεται το φαινόμενο απαλλοτρίωσης εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και αφετέρου, ο φορέας του έργου να μπορεί εκ των προτέρων να προϋπολογίζει το κόστος των απαλλοτριώσεων. Ορίζεται, ακόμα ότι οι υποθέσεις για καθορισμό αποζημίωσης επί απαλλοτρίωσης εισάγονται καθ’ υπέρβαση στα πινάκια των δικαστηρίων, ώστε να δικάζονται συντομότερα.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του νομοσχεδίου από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και είναι έτοιμο προς συζήτηση στη Βουλή.

Σχόλια