Τροπολογία Χρυσοχοϊδη για τους παράνομους μετανάστες

0

Τροπολογία για τους παράνομους μετανάστες και τα κέντρα υποδοχής τους κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοϊδης. Η τροπολογία προβλέπει απομόνωση των παράνομων μεταναστών που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και παραπομπή τους σε κατάλληλες υγειονομικές δομές.

Προβλέπεται επίσης ο καθορισμός με υπουργική απόφαση του αριθμού Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που θα συσταθούν στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Για την ομαλή λειτουργία των κέντρων και την υλοποίηση του σχεδίου ο κ. Χρυσοχοϊδης ζήτησε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στις Βρυξέλλες.
 

Σχόλια