Τροπολογίες για τη βία στα γήπεδα και τη φοροδιαφυγή

0

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σειρά τροπολογιών που αφορούν, ανάμεσα στα άλλα, μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων για την επιλογή εξωτερικών φρουρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρύθμιση, δεν θα επιτρέπεται η εξαγορά ανασταλτικής ποινής για παραβιάσεις του νόμου για βία σε αθλητικές εκδηλώσεις. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της κύριας ποινής που επιβλήθηκε με την πρωτόδικη απόφαση.

Εξ άλλου, με άλλη ρύθμιση για το προσωπικό του κλάδου ΔΕ προσωπικού εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης απαιτείται και η κατοχή διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ο.Ε.Κ.

Τέλος, προβλέπεται ότι δεν αποτελούν έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα, οι πρόσοδοι που προέρχονται από τα πλημμελήματα της φοροδιαφυγής, της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.