Τροπολογίες ρύθμισης ζητημάτων ΟΤΑ στο ν/σ για την εκλογή ευρωβουλευτών

0

Τροπολογίες με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο για την εκλογή των ευρωβουλευτών, από τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στις σχετικές τροπολογίες προβλέπονται τα εξής:

– Παράταση 20 ημερών σε όσους υπαλλήλους των ΟΤΑ επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας, προκειμένου να μεταταγούν στον φορέα προτίμησής τους.

– Κατευθείαν απόδοση του ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στους φορείς που το υλοποιούν.

– Προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού της αποζημίωσης για ζημιές άνω των 15.000 ευρώ, που υπέστησαν ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου του 2012 και προσαύξηση κατά 50% της αποζημίωσης των διατηρητέων ακινήτων. Σε περίπτωση καταβολής ασφαλιστικών αποζημιώσεων, τα ποσά της αποζημίωσης μειώνονται ισόποσα.

– Επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού του δικαιώματος που έχουν οι δήμοι, επί των κερδών από την πώληση ιαματικών ή μη υδάτων. Ειδικότερα, ενώ μέχρι σήμερα το καταβλητέο υπέρ του δήμου ποσοστό, προσδιοριζόταν με βάση τα πωλούμενα λίτρα ύδατος, με την τροπολογία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων, κατά περίπτωση.
 
 

 

Σχόλια