Τροποποιείται ο κανονισμός προεπιλογής φορέα από την ΕΕΤΤ

0

Στην τροποποίηση του κανονισμού που αφορά την προεπιλογή φορέα, προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Τα σημαντικότερα σημεία της τροποποίησης του Κανονισμού είναι τα ακόλουθα: Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων για Προεπιλογή Φορέα. Ο συνδρομητής έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλλει την Αίτηση Ενεργοποίησης-Κατάργησης-Αλλαγής παρόχου ή προεπιλεγμένων κατηγοριών κλήσεων, όχι μόνο σε έντυπη μορφή αλλά και ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Όλα τα είδη Αιτήσεων υποβάλλονται πλέον στον πάροχο που επιθυμεί να προεπιλέξει ο συνδρομητής. Η διαδικασία διεκπεραίωσης των ανωτέρω Αιτήσεων και η εν γένει διακίνηση των εγγράφων μεταξύ του προεπιλεγμένου παρόχου και του υπόχρεου παροχής Προεπιλογής Φορέα, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και με χρήση Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Μειώνονται τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποστέλλει ηλεκτρονικά ο προεπιλεγμένος πάροχος στον υπόχρεο.

Παράλληλα, οι πάροχοι υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού να συντάξουν από κοινού Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει και θέματα συμπεριφοράς μεταπωλητών. Τέλος, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μέσω Προεπιλογής Φορέα από τους εικονικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σχόλια