Τροποποιείται ο κώδικας δεοντολογίας των εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

0

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ώστε οι εταιρείες να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό και να διαφημίζονται με τρόπο που δεν θα δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, στο εξής οι ΑΕΔΑΚ οφείλουν κατ΄ ελάχιστον να αναφέρουν στις διαφημιστικές καταχωρήσεις που αφορούν αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων αφενός την ποσοστιαία ετήσια απόδοση του δωδεκαμήνου που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου και αφετέρου τη σωρευτική απόδοση για την προηγούμενη τριετία που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου. Τέλος, δεν θα επιτρέπεται η αναφορά στις διαφημιστικές καταχωρήσεις της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον αυτά δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος λειτουργίας.

Σχόλια