Τροποποιήσεις – Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την μεταρρύθμιση της Διαμεσολάβησης

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 3969/12.12.2016) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής:

1. Διευρύνεται το αντικείμενο της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης με την ανάθεση σε αυτήν και του αντικειμένου της εξέτασης ζητημάτων υποχρεωτικότητας ή μη, της χρήσης του θεσμού της Διαμεσολάβησης στο ελληνικό δικαιϊκό πλαίσιο, την εξειδίκευση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαμεσολάβησης, διαδικαστικά θέματα εκτέλεσης συμφωνητικού διαμεσολάβησης, ειδικά θέματα εισαγωγής περαιτέρω μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, φορολογικά και λοιπά επαγγελματικά θέματα των Διαμεσολαβητών ως και οποιουδήποτε άλλου συναφούς ζητήματος με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του θεσμού.

2) Ορίζεται νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της ως άνω επιτροπής η 30η Σεπτεμβρίου 2017.

3) Αντικαθίστανται στην ως άνω επιτροπή οι:

α) Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Λάμπρος Κοτσίρης και στη θέση του ορίζεται ο Ανδρέας Νικολόπουλος του Γεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Το τακτικό μέλος Σπυρίδων Αντωνέλος και στη θέση του ορίζεται η Ελένη Κολτσάκη του Χρυσαφή, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης – Διαμεσολαβήτρια,

γ) Το τακτικό μέλος Σοφία Τσέκου – Πλιάτσικα και στη θέση της ορίζεται ο αναπληρωτής της Αντώνιος Παπαματθαίου του Ιωάννη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναπληρώτρια του τελευταίου ορίζεται η Βασιλική Παντελίδου του Πέτρου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,

δ) Το τακτικό μέλος Αικατερίνη Ανουσάκη και στη θέση της ορίζεται η Ιωάννα Κοσίνα του Σωτηρίου, Εφέτης Αθηνών,

ε) Το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Αρμπής και στη θέση του ορίζεται η Παναγιώτα Ειρήνη Σίδερη του Διονυσίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών.

4) Ορίζονται μέλη στην ως άνω επιτροπή οι:

α) Αικατερίνη Τζιράκη του Διονυσίου, Πρωτοδίκης Αθηνών, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Γασπαρινάτου του Δημητρίου, ειδική συνεργάτιδα στην Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς,

β) Γεώργιος Αργυρόπουλος του Xρήστου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σκούβαρη του Ευαγγέλου, Πρωτοδίκη Αθηνών,

γ) Δημήτριος Σκάρπας του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Φλωράκη του Δημητρίου, Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

δ) Μαρία Φαροπούλου του Βασιλείου, Δικηγόρος Αθηνών, με αναπληρώτρια την Ελένη Ζιούτα του Ευαγγέλου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 91935/30.11.2016 (ΦΕΚ τ. Β΄ 3969/12.12.2016) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια