Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τη μετανάστευση

0

Συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής το νέο σχέδιο νόμου που θα τροποποιεί τον Ν. 3386/05 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα

Ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος δήλωσε ότι το νέο νομοσχέδιο προωθεί αλλαγές με τις οποίες βελτιώνεται η νομοθεσία για τη μετανάστευση και διευκολύνεται η νομιμοποίηση όσων μεταναστών ζουν ακόμα παράνομα στην Ελλάδα.

Δήλωσε δε ότι θα περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες διευκολύνεται η απόδειξη ότι κάποιος ζούσε στην Ελλάδα μέχρι τις 31/12/2004, με την επίδειξη από μέρους του και άλλων δημοσίων εγγράφων, όπως, παραδείγματος χάριν, η εγγραφή παιδιών στο σχολείο, το αν γεννήθηκε ένα παιδί στην Ελλάδα, κ.ο.κ..

Σχόλια