Τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για την υγεία

0

Υπερψηφίστηκε την Πέμπτη και επί των άρθρων το νομοσχέδιο για τη νέα δομή του ΕΣΥ, επί του οποίου ο υπουργός Υγείας, Νικήτας Κακλαμάνης, επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις.

Συγκεκριμένα, στις Ολομέλειες των Συμβουλίων Υγειονομικής Περιφέρειας, που γνωμοδοτούν προς τον υπουργό Υγείας για θέματα ανάπτυξης των πολιτικών υγείας και για το συντονισμό των διοικήσεων των νοσοκομείων, θα μετέχει και ένας εκπρόσωπος των γενικών ιατρών της Περιφέρειας, καθώς και ένας εκπρόσωπος των κοινωνικών λειτουργών, οριζόμενος από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Επίσης, στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων του ΕΣΥ, αντί του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, θα μετέχει αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών, πέρα από τον εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Τέλος, απαλείφθηκε διάταξη που απαγόρευε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες νομίμως παρέχουν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, να εκτελούν παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας ασφαλιστικών ταμείων, αν αυτά έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς που διατηρούν έμμισθες σχέσεις μαζί τους.

Σχόλια