Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων

0

Σχετικά με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων, διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλεται ούτε ο χαρακτήρας των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ούτε η κατά τόπο αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων, όπως, άλλωστε, τόνισε χθες ο Υπουργός κ. Σταύρος Κοντονής στη Βουλή.

Η απόκτηση άδειας χρήσης, η συντήρηση, η τεχνική και λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρονικών συστημάτων, του λογισμικού, της πλατφόρμας ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών, εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ίδιους τους συμβολαιογράφους οι οποίοι θα συνδέονται μέσω του υπολογιστή τους με την ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να διενεργούν τους πλειστηριασμούς με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως ακριβώς προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Η επιλογή εταιρείας που θα παρέχει το λογισμικό δεν αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά τους ίδιους τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους που θα συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις, ενώ δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού αντισυμβαλλόμενο δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση του ζητήματος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και γίνεται για λόγους μικροπολιτικούς.  

Σχόλια