Τροποποίηση Προκήρυξης της Εθνικής Σχολής Δικαστών

0

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών τροποποιείται ως εξής:

Κατά το σκέλος που προβλέπεται η εισαγωγή εκατόν δεκαπέντε (115) σπουδαστών για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι σχετικές θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Δέκα (10) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκατόν μία (101) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.56936/9-7-2013 ΚΥΑ, ως έχει.

Σχόλια