Τροποποίηση της ΚΥΑ 16744 σχετικά με τα οδοιπορικά των αναπληρωτών Δικαστικών αντιπροσώπων.

0

Με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1437 και κυκλοφόρησε σήμερα 4/5/2012, αυξήθηκε κατά μια ημέρα (από 4 σε 5) η αποζημίωση των αναπληρωτών Δικαστικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

(ΦΕΚ Β΄ 1437)
 

ΦΕΚ Β΄1364 – ΚΥΑ 16744