Τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής

0

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, κ. Ευ. Μεϊμαράκη για την τροποποίηση διατάξεων του «Κανονισμού της Βουλής».

Με την τροποποιημένες διατάξεις, προβλέπονται ορισμένες μεταβολές στο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων της Βουλής ενώ ορίζεται ότι οι επιχορηγήσεις της Βουλής προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων εντός πέντε ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα, με την πρόταση επιχειρείται ένας συγκερασμός της ανάγκης τήρησης των δεσμεύσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος αναφορικά με τον προϋπολογισμό της Βουλής με περικοπές στις αποδοχές των υπαλλήλων της και της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αλλαγές θα ισχύσουν για τη Βουλή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές.

Σχόλια