Τροποποίηση του N.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις – Αιτιολογική Έκθεση

0

Ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κατατέθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου με τίτλο “Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.”

Για την Αιτιολογική – Εισηγητική Έκθεση του σχεδίου νόμου, πατήστε εδώ

Για τις τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις πατήστε εδώ

Σχόλια