Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

0

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, συζητήθηκε από τα όργανα του Επιμελητηρίου η ανάγκη να θεσπιστούν τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, ώστε να ενσωματωθούν οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύστασης υπ’ αριθμ. 1500 περί παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας στους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες .

Σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης στους επιχειρηματίες θα πρέπει να περιορίζονται ώστε να τους παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία, και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους που οδήγησαν σε πτώχευση, έπειτα από το αργότερο τρία έτη. Η συγκεκριμένη Σύσταση, άλλωστε, καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις αρχές που θεσπίζει έως τις 14 Μαρτίου 2015.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της πτωχευτικής νομοθεσίας στην κατεύθυνση της πρόβλεψης Δεύτερης Ευκαιρίας για τους “εντίμως” πτωχεύσαντες Σημείωσε, δε ότι η θέσπιση της Δεύτερης Ευκαιρίας καθίσταται περισσότερο επιτακτική και λόγω και των πολλών πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την κατάρρευση των πωλήσεων, δηλαδή χωρίς δόλο του επιχειρηματία.

 

Σχόλια