ΤτΕ: Ελαστικοποίηση των κριτηρίων για τη χρήση βιβλιαρίου επιταγών από εκδότες ακάλυπτων επιταγών

0

Ηπιότερα γίνονται, με σχετική απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα κριτήρια για τη χρήση βιβλιαρίου επιταγών, από εκδότες ακάλυπτων επιταγών που έχουν αναγγελθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Με το προηγούμενο καθεστώς (ΕΤΠΘ 234/23/2006) οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών συνολικού ύψους €1.000 (για διάστημα ενός έτους) στερούνταν το βιβλιάριο επιταγών τους για 12 μήνες.

Βάσει της νέας απόφασης [PDF], η στέρηση του βιβλιαρίου ισχύει για συνολικά ποσά ακάλυπτων επιταγών άνω των €5.000, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος στέρησης του βιβλιαρίου από 12 σε 6 μήνες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σκοπός της ρύθμισης αυτής, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και η διεύρυνση της δυνατότητας των τραπεζών να χορηγούν μπλοκ επιταγών στους πελάτες, οι οποίοι κρίνονται επαρκούς πιστοληπτικής ικανότητας, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ίδιες οι τράπεζες.

Να σημειωθεί τέλος, ότι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ως άνω απόφαση αναμένεται να συμβάλει στην ανακούφιση των βιώσιμων επιχειρήσεων, ιδίως μικρού μεγέθους, που παρουσιάζουν πρόσκαιρες οικονομικές δυσκολίες, δεδομένης και της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας.
 

Σχόλια