υπ. Δικαιοσύνης: Μελετά τη χρήση συσκευών γεωντοπισμού των κρατουμένων

0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αντ. Ρουπακιώτης, με σχετικό έγγραφό του, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή παρέχει στοιχεία αναφορικά με το χορηγούμενο αριθμό αδειών στους κρατουμένους καθώς και με το συνολικό αριθμό των παραβιάσεων των αδειών.

Ειδικότερα, την τελευταία τριετία χορηγήθηκαν 12.004 τακτικές άδειες ενώ ο αριθμός των παραβιάσεων για το ίδιο χρονικό διάστημα ανέρχεται σε 324. Ο κ. Ρουπακιώτης ενημερώνει, με το ίδιο έγγραφο, ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι η εξέταση της δυνατότητας παρακολούθησης των κρατουμένων μέσω συσκευών γεωεντοπισμού κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας τους από τα καταστήματα κράτησης. Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή προκειμένου να υποβληθούν σχετικές προτάσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο υπουργός επισήμανε ότι ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Σχόλια