υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης: ανεξάρτητη λειτουργία για την άδεια μητρότητας και την εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου

0

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου αποδέχθηκαν την πρόταση του υπουργείου Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με το καθεστώς των ως άνω αδειών. Η θέση τόσο του υπουργείου όσο και της ανεξάρτητης Αρχής ήταν ότι η εξάμηνη ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του ΟΑΕΔ αποτελεί άδεια μητρότητας και χορηγείται αποκλειστικά σε μητέρες εργαζόμενες ενώ, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου είναι γονική άδεια και χορηγείται σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς.

Συνεπώς, σύμφωνα με τη θέση [PDF] που υιοθέτησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι δύο άδειες δεν επιτρέπεται να θεωρούνται όμοιες διευκολύνσεις και να αφαιρείται το εξάμηνο που έχει λάβει η μητέρα από το εννιάμηνο που δικαιούται ο πατέρας. Η υπόθεση απασχόλησε τους αρμόδιους φορείς μετά από καταγγελίες πολιτών στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με τις οποίες πολλές υπηρεσίες φαίνεται να αφαιρούσαν από την εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου την εξάμηνη άδεια μητρότητας.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μάλιστα, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που του είχαν υποβληθεί, είχε χαρακτηρίσει τις δύο άδειες ως «όμοιες διευκολύνσεις» και συνεπώς, είχε κρίνει ότι θα πρέπει να αφαιρείται η μια από την άλλη. Ο Συνήγορος του Πολίτη ωστόσο, είχε επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη αφενός, ότι πρόκειται για άδεια μητρότητας, την οποία δικαιούνται μόνο μητέρες εργαζόμενες, ενώ η άδεια ανατροφής είναι ατομικό δικαίωμα εκάστου γονέα και αφετέρου, ότι το θέμα πρέπει να λυθεί κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του υπουργείου Εργασίας. Να σημειωθεί ότι το επίμαχο ζήτημα απασχόλησε και το τμήμα Ισότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης την Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο διενήργησε έρευνα για παραβίαση διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και μετά από σχετική καταγγελία (EU-PILOT 3240/12/JUST) του οποίου, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε σε αναθεώρηση της πάγιας θέσης του.

Σχόλια