Χ. Γεραρής : Πρόταση εφαρμογής κριτηρίου εντοπιότητας δικαστικών αντιπροσώπων

0

Εθιμοτυπικές επισκέψεις πραγματοποίησε ο υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χρίστος Γεραρής, στα τρία ανώτατα δικαστήρια και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των διοικητικών δικαστηρίων, όπου ενημερώθηκε για τρέχοντα ζητήματα δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, κατά την επίσκεψη στον Άρειο Πάγο ενημερώθηκε για τον τρόπο διορισμού των δικαστικών αντιπροσώπων και ζήτησε να εφαρμοσθεί –για λόγους περιορισμού της εκλογικής δαπάνης – το κριτήριο διορισμού σε εκλογικά τμήματα της Περιφέρειας, όπου ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει την κατοικία του.

Περαιτέρω ανταλλάγησαν απόψεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του ν. 4055/2012, όπως είναι η δικαστική μεσολάβηση, η πρότυπη δίκη, η διαδικασία αποζημίωσης για αδικαιολόγητη καθυστέρηση της διοικητικής δίκης, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων σε σύντομες προθεσμίες. Ο κ. Γεραρής επεσήμανε την ανάγκη τήρησης των προθεσμιών στα ασφαλιστικά μέτρα των δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου ότι η καθυστέρηση παρακωλύει την εκτέλεση δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Αναγνώρισε ότι κατά κανόνα δίνεται προτεραιότητα στην εκδίκαση των φορολογικών διαφορών, όμως λόγω των απόχών δικηγόρων το πρώτο εξάμηνο του έτους δεν επετεύχθη η επιθυμητή ταχύτητα. Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με την δέσμευση εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι θα συμβάλλει στην επίλυση, στο μέτρο του δυνατού, λειτουργικών προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη πιστώσεων, εξαιτίας της υφιστάμενης δημοσιονομικής πολιτικής.

πηγή: ministryofjustice.gr

Σχόλια