Ξεκινάει σήμερα η νέα απογραφή συνταξιούχων του ΙΚΑ

0

Η νέα απογραφή των συνταξιούχων είχε ανακοινωθεί από την Διοίκηση του ΙΚΑ από τις 31 Μαίου και εξυπηρετεί την αντιμετώπιση του φαινομένου παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της απογραφής οι συνταξιούχοι οφείλουν να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα, ΕΛΤΑ) από το οποίο εισπράττουν την σύνταξή τους, προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά αφενός το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς), αφετέρου ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Διευκρινίζεται ότι η καταγραφή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε παροχή που χορηγεί το Ίδρυμα (κύρια ή επικουρική σύνταξη και εξωϊδρυματικό επίδομα).