Ξεμπλοκάρει η έκδοση οικοδομικών αδειών στην Άνδρο με απόφαση του ΣτΕ

0

Ακυρώνεται με απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπ’ αριθμ. 26877/2003 απόφαση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η οποία είχε αναστείλει για ένα χρόνο –από τις 16 Ιουλίου 2003– τη χορήγηση οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχές της Άνδρου, καθώς και σε όλο το μήκος της εκτός σχεδίου παράκτιας περιοχής της και σε απόσταση 100 μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού. Η απόφαση αυτή είχε παραταθεί για άλλα τρία χρόνια με αντίστοιχες αποφάσεις του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκανες δεκτές τις αιτήσεις κατοίκων της Άνδρου που ζητούσαν την ακύρωση της παραπάνω απόφασης, κρίνοντας ότι η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών επιτρέπεται υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και είναι ανεκτή, όταν γίνεται διαδοχικά, εφόσον το συνολικό χρονικό διάστημα της αναστολής δεν επιβαρύνει υπέρμετρα τις ιδιοκτησίες. Στην περίπτωση της Άνδρου, όμως είχε εξαντληθεί το ανώτατο όριο της αναστολής χορήγησης αδειών (τριετία). Επιπλέον, παρότι το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού είχε υποστεί επεξεργασία από το ΣτΕ, ουδέποτε εκδόθηκε. Έτσι, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε την απόφαση του υφυπουργού παράνομη.

Σχόλια