Χιλιάδες προσφυγές για αναδρομικές αυξήσεις

0

Σε περισσότερα από 3 δισ. ευρώ αντιστοιχούν, σύμφωνα με δικαστικούς, οι σαράντα πέντε χιλιάδες περίπου προσφυγές που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της Αθήνας για αναδρομικές αυξήσεις μισθών.
 
Το ανωτέρω ποσό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς το ποσό αυτό
αφορά σε αναδρομικές αξιώσεις κρατικών λειτουργών και δημοσίων υπαλλήλων.

 

Σχόλια