Χορήγηση απαλλαγής φόρου εισοδήματος λόγω αναπηρίας

0

Πολίτης κατήγγειλε την απόρριψη απαλλαγής φόρου εισοδήματος λόγω αναπηρίας, επειδή η αρμόδια Δ .Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτή την Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ι.Κ.Α., με την οποία ωστόσο διαπιστώθηκε η δια βίου αναπηρία του σε ποσοστό 100%.

Η Δ.Ο.Υ. απέρριψε τη φοροαπαλλαγή επειδή υποστήριξε ότι: α) από την υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται βεβαίωση αναπηρίας από τον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) αλλά από τη Νομαρχία και β) από το σύστημα taxisnet δεν επιτρέπεται η επιλογή της συγκεκριμένης βεβαίωσης για τη χορήγηση της απαλλαγής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι με την Απόφαση της Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής Ι.Κ.Α. κρίθηκε η δια βίου αναπηρία του πολίτη σε ποσοστό 100%, η οποία ήταν σε ισχύ κατά το φορολογικό έτος (2015) που αποκτήθηκαν τα εισοδήματά του, καθώς η αναπηρία κρίθηκε κατά το έτος 1999 δια βίου.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι η Απόφαση δεν αποτελεί γνωμάτευση για επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία αλλά γνωμάτευση υγειονομικού οργάνου και ζήτησε να γίνει δεκτή βάσει της ΠΟΛ. 1088/2015.

Πράγματι, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δόθηκαν οδηγίες προς τη Δ .Ο.Υ., με τις οποίες αναγνωρίστηκε η αναπηρία του πολίτη για το φορολογικό έτος 2015 και διενεργήθηκε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από την οποία δεν προέκυψε φόρος.

Σχόλια