Χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τους δημοσίους υπαλλήλους η άδεια κύησης και λοχείας

0

Το γεγονός ότι οι αναρρωτικές άδειες κύησης και λοχείας δεν εμπίπτουν στις συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες που επηρεάζουν βαθμολογικά τους υποψήφιους για κρίση δημοσίους υπαλλήλους διευκρίνισε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν ερωτημάτων από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος μεσολάβησε εκ μέρους δημοσίου υπαλλήλου, η οποία κατήγγειλε ότι στις κρίσεις για την επιλογή Γενικών Διευθυντών του 2010 κατατάχθηκε σε μη επιλέξιμη θέση, διότι είχε λάβει συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες, οι οποίες όμως σχετίζονταν με επαπειλούμενη κύηση.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων (άρθρο 1 ν.3839/2010), οι συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη και επηρεάζουν δυσμενώς την βαθμολογία του υποψηφίου. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέτασε την περίπτωση της γυναίκας δημοσίου υπαλλήλου και αποσαφήνισε οριστικά το θέμα εκδίδοντας ερμηνευτική Εγκύκλιο στις 26 Μαρτίου 2012. Με την Εγκύκλιο  επισημαίνεται ότι η σύνδεση της αναρρωτικής άδειας κύησης και λοχείας με δυσμενείς συνέπειες αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύεται ρητώς από το ελληνικό, όσο και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Συνεπώς, οι αναρρωτικές άδειες κύησης και λοχείας δεν μπορεί να προσμετρώνται στις συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες.

Σχόλια