Χωρίς πλαφόν το εφάπαξ για τους υπαλλήλους της Ολυμπιακής

0

Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Δημήτρης Λινός, υποστήριξε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι το εφάπαξ των υπαλλήλων της Ολυμπιακής Αεροπορίας δεν υπάγεται στο ανώτατο πλαφόν των 4.402 ευρώ (1,5 εκ. δρχ.), καθώς ο εθνικός αερομεταφορέας από το 1994 και μετά δεν είναι επιχείρηση κοινής ωφελείας, και κατά συνέπεια υπόκειται στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Ολυμπιακή Αεροπορία και η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα μέχρι το 1994 ήταν επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και το εφάπαξ των υπαλλήλων τους που αποχωρούσαν λόγω συνταξιοδοτήσεως, υπαγόταν στο πλαφόν των 4.402 ευρώ.

Όμως με το Ν. 2271/1994, ο εθνικός αερομεταφορέας απέβαλε το χαρακτήρα της κοινωφελούς επιχείρησης. Η κατάργηση του κοινωφελούς χαρακτήρα της Ολυμπιακής, επισήμανε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, «υπήρξε συνειδητή επιλογή του νομοθέτη», αφού ο εθνικός αερομεταφορέας ήδη από 20.8.1991, είχε παύσει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις τράπεζες και τους οργανισμούς κοινής ωφελείας.

Επιπροσθέτως, όπως σημείωσε ο κ. Λινός, το εφάπαξ δεν υπάγεται σε πλαφόν μετά το Ν. 2602/1998 για την εξυγίανση της Ολυμπιακής, καθώς ο νόμος αυτός αναφέρει ρητά ότι το προσωπικό που θα συνταξιοδοτηθεί, θα λαμβάνει εφάπαξ το 80% της αποζημίωσης που προβλέπει η εργατική νομοθεσία (Ν. 2112/1920) για τις περιπτώσεις των απολύσεων.

Σχόλια