Χρ. Γεραρής: ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης

0

Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 1963 ως πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 1973 έγινε εισηγητής, το 1982 σύμβουλος και το 1997 αντιπρόεδρός του.

Το 1999 ανήλθε στη θέση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2005. Μετά την συνταξιοδότησή του, διετέλεσε Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έως το 2008. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και ad hoc δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημοσίας Διοίκησης,

Στις 17 Μαΐου 2012 διορίστηκε υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην κυβέρνηση του Π.Πικραμμένου.