ΥΑ με πιο αυστηρούς κανόνες για τις σχολικές εκδρομές

0

Με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Γ.Καλού, τίθενται νέοι , πιο αυστηροί, κανόνες για τις σχολικές εκδρομές καθώς οι διαδικασίες για την επιλογή των ταξιδιωτικών γραφείων γίνονται περισσότερο απαιτητικές, διευρύνονται τα μέλη που θα συγκροτούν την επιτροπή που θα επιλέγει τα πρακτορεία και η αναλογία των εκπαιδευτικών που θα συνοδεύουν τους μαθητές στις εκδρομές γίνεται ένας προς 30 αντί για ένας καθηγητής προς 40 μαθητές που ήταν ως σήμερα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση: Για την επιλογή της καλύτερης προσφοράς συγκροτείται με πράξη του διευθυντή του σχολείου επιτροπή η οποία είναι περισσότερο διευρυμένη από ό,τι στο παρελθόν. Η επιτροπή θα αποτελείται από τον διευθυντή, ως πρόεδρο, δύο συνοδούς-εκπαιδευτικούς που ορίζονται από τον σύλλογο των διδασκόντων καθηγητών, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και από εκπροσώπους του συμβουλίου ή των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία ψήφο.

Επίσης, για πρώτη φορά θεσπίζεται η τήρηση αρχείου εκδρομών στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το αρχείο αυτό θα περιλαμβάνει αντίγραφα των συμβάσεων των σχολείων με τα ταξιδιωτικά γραφεία και έκθεση, η οποία θα συντάσσεται από τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς και θα αναφέρεται στην τήρηση από τα ταξιδιωτικά γραφεία των συμφωνηθέντων όρων.

Σχόλια