ΥΔΜΗΔ: Επιτάχυνση εξέτασης πειθαρχικών υποθέσεων

0

Εγκύκλιο για την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών για δημοσίους υπαλλήλους και για την άρση πιθανών αιτίων ακυρότητας τους, εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η επιτάχυνση αυτή προωθείται στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης του πειθαρχικού ελέγχου και της πειθαρχικής ευθύνης στο Δημόσιο, κάτι που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στο γενικότερο αίτημα διαφάνειας και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διοίκηση.

Το σχέδιο του υπουργείου κινείται στους εξής βασικούς άξονες:
1. Στην ενίσχυση και απρόσκοπτη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξέταση και ολοκλήρωση των υποθέσεων.
2. Στην αντιμετώπιση του φαινομένου των αδικαιολογήτως απόντων με το συστηματικό έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας σε όλο το Δημόσιο Τομέα και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασής του.
3. Στην επικαιροποίηση των ατομικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου των πλαστών δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια οφείλουν πλέον να αποστέλλουν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων, συνοδευόμενους και από κατάλογο περιεχομένων εγγράφων, ενώ συνίσταται επιτάχυνση των διαδικασιών απόλυσης και εξόδου σε αυτοδίκαιη αργία δημοσίων υπαλλήλων, που έχουν κριθεί ένοχοι πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινικών αδικημάτων.

Να σημειωθεί τέλος, ότι, σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση, το τελευταίο χρονικό διάστημα εξετάστηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια, περίπου 500 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 350 στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι υπόλοιπες 150 στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2013.