ΥΔΜΗΔ: Κατάργηση ειδικής άδειας χειρισμού Η/Υ

0

Την κατάργηση της ειδικής άδειας έξι ημερών ετησίως που δικαιούνταν, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι χειρίζονταν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.Κ. Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, βάσει της υπ’αριθμ.130558/12.6.1989 ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), η οποία στη συνέχεια κυρώθηκε με το Ν.1876/1990, προβλεπόταν ότι, «υπάλληλος, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων αποδοχών, μίας ημέρας ανά δίμηνο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ως άνω απόφαση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο επαναξιολόγησης του καθεστώτος των αδειών που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και στόχο έχει τον εξορθολογισμό του σχετικού πλαισίου στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μια άδεια που ανήκει σε άλλη εποχή» και για «ένα μικρό, αλλά συμβολικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης».
 

Σχόλια