ΥΔΜΗΔ: Σημαντικές μειώσεις διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις

0

Την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για όσες επιχειρήσεις έχουν συνολικά ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ το χρόνο, ψήφισε – μεταξύ άλλων – Ολομέλεια της Βουλής.

Η συγκεκριμένη, πρόταση περιλαμβάνεται στη μελέτη που συνέταξε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα την «Αποτίμηση διοικητικών βαρών σε νόμους και κανονισμούς στην Ελλάδα για 13 επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας».

Με αφορμή την ψήφιση της ρύθμισης ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το Υπουργείο Οικονομικών έκανε αποδεκτή μια πολύ σημαντική σύσταση του ΟΟΣΑ, η οποία αφαιρεί ένα μεγάλο διοικητικό βάρος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων έχει αρχίσει και αποδίδει. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαλείφουμε ένα διοικητικό βάρος που κόστιζε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 115.000.000 ευρώ το χρόνο. Άλλωστε, το κόστος της γραφειοκρατίας βαραίνει πάντα δυσανάλογα τις μικρές επιχειρήσεις, τις νέες επιχειρήσεις, αυτές για τις οποίες όλοι ελπίζουμε ότι θα σηματοδοτήσουν τη νέα αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με τις άλλες τέσσερις ρυθμίσεις (κατάργηση ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, διαγραφή των ανενεργών υποκείμενων σε ΦΠΑ προσώπων από το μητρώο ΦΠΑ, απλοποίηση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και κατάργηση της απαίτησης υποβολής χωριστής αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ), που ψηφίστηκαν, η υπολογιζόμενη – σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ – μείωση του κόστους των διοικητικών βαρών αγγίζει για τις επιχειρήσεις τα 430.000.000 ευρώ το χρόνο.

Σχόλια