Υπ. Ανάπτυξης: Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς επενδυτές

0

Σχέδιο νόμου προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων, στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χορήγηση άδειας εισόδου και παραμονής (visa) πενταετούς διάρκειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που θα επενδύουν σε ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ και άνω στην Ελλάδα, ενώ για όσους ασχοληθούν επιχειρηματικά και πραγματοποιήσουν επένδυση άνω των 100 εκ. ευρώ θα παρέχεται η δυνατότητα να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής για δέκα στελέχη τους, προκειμένου να εργαστούν στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι η πενταετής διάρκεια της visa δε θα συνυπολογίζεται για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας ενώ δε θα επιτρέπεται η άσκηση οποιασδήποτε εργασίας. Τέλος, η βίζα θα ανανεώνεται για όσο χρόνο διατηρείται η ιδιοκτησία.

Σχόλια