Υπ. Ανάπτυξης: Νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ρεύματος-θέρμανσης

0

Στην κατάρτιση νομοσχεδίου με το οποίο θα ρυθμίζεται το ζήτημα της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, σύμφωνα με τις επιταγές σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με τη μέθοδο της συμπαραγωγής, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει το 30% του ευρωπαϊκού στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο να επιτευχθούν και οι στόχοι που θέτει η Συνθήκη του Κιότο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ) κ. Κ. Θεοφύλακτου, για να καταστεί το νέα αυτό σύστημα αποδεκτό από μεγάλο αριθμό καταναλωτών, πρέπει στο νέο νομοσχέδιο να περιληφθούν διατάξεις για το ιδιοκτησιακό και το φορολογικό καθεστώς των συστημάτων συμπαραγωγής καθώς και για τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από τρίτους.

Σχόλια