Υπ. Ανάπτυξης: Παράταση προθεσμίας για την εξόφληση δανείων του ΕΤΕΑΝ και του ΤΕΜΠΜΕ

0

Σε ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης αναφέρεται ότι δίνεται δικαίωμα για δεύτερη παράταση της προθεσμίας εξόφλησης δανείων του ΕΤΕΑΝ και του ΤΕΜΠΜΕ.

Η ρύθμιση αφορά 4.000 δάνεια των οποίων η μετά από παράταση προθεσμία εξόφλησης έληγε το Μάιο, αλλά και για ακόμη 1.450 εταιρείες, που αν και δεν έχουν υπαχθεί σε παράταση μπορούν πλέον να το πράξουν.

Ειδικότερα, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας στην ανακοίνωση τους αναφέρουν πως θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα σε κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα ανανεωθεί το ομόλογο ονομαστικής αξίας 640 εκατ. ευρώ, που αποτελεί μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και λήγει τον Αύγουστο του 2014.

Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στη συνέχεια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των δανείων που είχαν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά προγράμματα του πρώην ΤΕΜΠΜΕ.

Στις ως άνω προϋποθέσεις παράτασης υπάγονται όχι μόνο οφειλές από τα προγράμματα εγγυήσεως δανείων κεφαλαίου κινήσεως που είχαν χορηγηθεί από το πρώην ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και οφειλές καθώς και εγγυήσεις από το σύνολο των προγραμμάτων του πρώην ΤΕΜΠΜΕ και νυν ΕΤΕΑΝ.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο μέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχουν πραγματοποιηθεί παρατάσεις αποπληρωμής μέχρι το τέλος Μαϊου 2014 για περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις με εγγυημένες οφειλές δανείων κεφαλαίου κινήσεως, ενώ έχουν χορηγηθεί ισάριθμες περίπου εγκρίσεις για συγχρηματοδότηση και εγγύηση επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ).

Εκτός από τις 4.000 ήδη εγκριθείσες αναδιαρθρώσεις που δεν έχουν επιστρέψει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, χρήση της ευεργετικής διάταξης της εν λόγω παρατάσεως μπορούν να κάνουν επίσης 1.450 επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε λοιπά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθώς και του πρώην ΤΕΜΠΜΕ (76 εκατ. ευρώ).

Σχόλια