Υπ. Δικαιοσύνης: Ελεύθερος ο καθορισμός της αμοιβής των εμμίσθων δικηγόρων

0

 

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, δίνει διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των σχετικών ρυθμίσεών του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/13), σχετικά με τα κατώτατα, νόμιμα όρια αμοιβής των Δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, υπογράμμισε πως «προβλέπεται οριστική κατάργηση των κατώτατων νομίμων ορίων αμοιβής των Δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα», επομένως, δεν υπάρχει πλέον κανένα όριο, κατώτατης αμοιβής για τους δικηγόρους που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, καθιερώνεται η ελεύθερη κατά τη βούληση των μερών έγγραφη συμφωνία, ως κύρια βάση, για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου.

Επίσης, η αναφορά που γίνεται στον Kώδικα σε κατώτατες αμοιβές δικηγόρων, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται των νόμιμων κατώτατων αποδοχών των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα με «ανάλογα εκπαιδευτικά προσόντα», δε δημιουργεί κάποια ειδική κατηγορία κατώτατων ορίων για τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο, τα μόνα όρια αποδοχών που ισχύουν σήμερα στον ιδιωτικό τομέα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

H εγκύκλιος εδώ:

Σχόλια