Υπ. Δικαιοσύνης: Μελέτη για την κατάσταση στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού

0

 

Σε ανάθεση μελέτης προχώρησε το Υπ. Δικαιοσύνης (Αριθμός Σύμβασης 31/2015), με αντικείμενο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μελέτη ανατέθηκε στον κ. Νικόλαο Κουλούρη, Επίκουρο καθηγητή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

1.Συνολική καταγραφή των υποδομών και της λειτουργίας του καταστήματος σε όλα τα τμήματα που αποτελούν τη διεύθυνση της συγκεκριμένης περιφερειακής υπηρεσίας του
2. Καταγραφή των πραγματοποιούμενων κινήσεων και μεταβολών του πληθυσμού των κρατουμένων, της κατανομής τους στους χώρους κράτησης και της συμβουλής τους στις διαδικασίας διαμόρφωσης της καθημερινής ζωής στο κατάστημα (δραστηριότητες, εργασίες, προγράμματα κ.λπ.)
3. Καταγραφή του προσωπικού κατά κλάδο, θέση και αντικείμενο και καθορισμός αναγκών σε συνάρτηση με τα στοιχεία α, και β,
4. Οικονομικά δεδομένα (έσοδα και δαπάνες πάσης φύσεως εισοδήματα, προμήθειες διαγωνισμοί) και παραγωγική αξιοποίηση υποδομών (τυπογραφείου, βιβλιοδετείου και λοιπών εργαστηρίων)
5. Διοικητική διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων (Συμβούλια, Διεύθυνση, Τμήματα) και προσωπικού στις διοικητικές δομές.
6. Προτάσεις διοικητικών και οργανωτικών μέτρων αναδιάρθρωσης.

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών και το κόστος της ανέρχεται στα 2,500.00 ευρώ.

Σχόλια