Υπ. Δικαιοσύνης: Ορισμός τακτικών ανακριτών στο Πρωτοδικείο Πειραιώς

0

ΦΕΚ Γ’ 1139

8 Οκτωβρίου 2018

Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2018, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με: Α. Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός ν. 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν.

2. Του π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 160). Β. Τη με αρ. 55/4-7-2018 γνώμη της πλειοψηφίας του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και τη με αρ. 1652/10-9-2018 πρόταση του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, με την οποία ανακαλείται το με αρ. 1348/5-7-2018 έγγραφο αυτού.

Ορίζονται για μια τριετία τακτικοί ανακριτές στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ως ακολούθως:

1) Στο Δ΄ ανακριτικό τμήμα, ο Πρωτοδίκης Γεώργιος ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του Ιωάννη, λόγω προαγωγής της Φωτεινής ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του Νικήτα σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.

2) Στο Γ΄ ανακριτικό τμήμα, ο Πρωτοδίκης Λεωνίδας ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ του Δημητρίου, λόγω μετάθεσης της Πρωτοδίκη Ασπασίας ΑΛΒΑΝΟΥ του Αποστόλου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

3) Στο Α΄ ανακριτικό τμήμα, ο Πρωτοδίκης Ελευθέριος ΚΑΛΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, λόγω μετάθεσης της Πρωτοδίκη Αθηνάς ΛΑΛΛΗ του Λέανδρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

4) Στο Ε΄ ανακριτικό τμήμα, ο Πρωτοδίκης Γεώργιος ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ του Δημητρίου, λόγω προαγωγής της Βασιλικής ΑΡΓΥΡΗ του Σπυρίδωνος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.

5) Στο Β΄ ανακριτικό τμήμα, ο Πρωτοδίκης Δημήτριος ΔΑΓΛΑΣ του Κωνσταντίνου, λόγω μετάθεσης της Πρωτοδίκη Ευαγγελίας ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ του Ελευθερίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

6) Στο ΣΤ΄ ανακριτικό τμήμα, η Πρωτοδίκης Ελεάνα ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ του Στυλιανού, λόγω μετάθεσης της Πρωτοδίκη Γεωργίας ΠΟΛΥΔΕΡΑ του Πάνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.