Υπ. Δικαιοσύνης: πολυνομοσχέδιο 80 αλλαγών στη Δικαιοσύνη

0

 Όπως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ.Μ. Παπαϊωάνου, το νέο πολυνομοσχέδιο έχει ως βασικό άξονα, των 80 συνολικά ρυθμίσεων, την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης και αποτελεί προιόν ειλικρινούς διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η Ελλάδα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.Παπαϊωάννου, είναι τέταρτη μεταξύ των 47 κρατών-μελών που Συμβουλίου της Ευρώπης που συστηματικά και κατ΄ επανάληψη παραβιάζει τον εύλογο χρόνο στη απονομή της Δικαιοσύνης.

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, μια σειρά παρεμβάσεων – αλλαγών, όπως: 1. η συναινετική λύση του γάμου 2. η παράταση του ωραρίου των δικαστηρίων (κατά δύο ώρες), 3. η θέσπιση Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων, 4. η μείωση των αναβολών των δικών, 5. η μεταφορά μεγάλου μέρους της δικαστηριακής ύλης στα Ειρηνοδικεία, 6. η καθιέρωση πιλοτικής δίκης (δίκες εξπρές) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 7. η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, και  8. η καθιέρωση του δικαιώματος αποζημίωσης των πολιτών στην περίπτωση καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης από τα ελληνικά δικαστήρια.

Με ιδιωτικό συμφωνητικό τα συναινετικά διαζύγια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η συναινετική λύση του γάμου, θα γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και με αναγκαία παράσταση δικηγόρων.

Παράλληλα, τα διαζύγια με αντιδικία καθώς και οι διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων μεταφέρονται από τα Πολυμελή στα Μονομελή Πρωτοδικεία.

Παράταση ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων κατά δύο ώρες

Παρατείνεται το ωράριο διεξαγωγής των δικών κατά δύο ώρες (από 3 μ.μ. που λήγει σήμερα παρατείνεται έως τις 5 μ.μ.). Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο τους Γραμματείς της έδρας και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των δικαστηρίων και όχι το σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων. Οι δύο επιπλέον ώρες θα καλυφθούν ή με υπερωριακή αμοιβή ή με διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όπως είναι η παροχή έξτρα ρεπό στους δικαστικούς υπαλλήλους.

Σε 60 ημέρες ο προσδιορισμός των εργατικών αγωγών

Ειδικό κεφάλαιο αποτελούν οι τροποποιήσεις που επέρχονται στις εργατικές διαφορές,  όπως και στη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων. Ειδικότερα, οι εργατικές αγωγές θα προσδιορίζονται μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή τους και η απόφαση θα εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα και σε ημερομηνία που θα ορίζει ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Τα Ασφαλιστικά μέτρα θα εκδικάζονται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία προκειμένου να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των Πολυμελών Πρωτοδικείων.

 
Στα Ειρηνοδικεία η αρμοδιότητα δημοσίευσης διαθηκών

Στα Ειρηνοδικεία της χώρας τα οποία και θα συγχωνευθούν, μεταφέρεται σημαντικό τμήμα της δικαστηριακής ύλης.
Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο αποκτά την αρμοδιότητα στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για τις δημοσιεύσεις των διαθηκών.

Ειδικότερα, η αρμοδιότητα δημοσίευσης της διαθήκης μεταφέρεται από το Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο και θα γίνεται πλέον με διάταξη του Ειρηνοδίκη. Σε διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδίκη μεταφέρεται και η διαδικασία δημοσίευσης της μυστικής διαθήκης, ενώ η έκδοση του κληρονομητηρίου θα γίνεται πλέον με διάταξη του Ειρηνοδίκη.

Ο Ειρηνοδίκης έχει αρμοδιότητα για έκδοση απόφασης σφράγισης πραγμάτων, αλλά η διενέργειά της γίνεται από συμβολαιογράφο.

Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου μεταφέρεται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η αρμοδιότητα του ορισμού προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου,
η οποία θα γίνεται πλέον με διάταξη του Ειρηνοδίκη.

Μεταφέρεται από τον πρόεδρο Πρωτοδικών στον Ειρηνοδίκη η αρμοδιότητα ορισμού εκκαθαριστή, η οποία θα γίνεται πλέον με διάταξη του Ειρηνοδίκη.

Απλοποιείται και συντομεύεται η διαδικασία δημοσίευσης καταστατικού Σωματείου και δεν απαιτείται απόφαση του Πρωτοδικείου, αλλά αρκεί διάταξη του Ειρηνοδίκη.

Θεσπίζεται Μονομελές Εφετείο κακουργημάτων

Με σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου θεσπίζεται Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων για συγκεκριμένα κακουργήματα που δεν επιφέρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το Μονομελές Εφετείο θα δικάζει αποδείξιμα κακουργήματα, όπως υποθέσεις ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, του νόμου περί αλλοδαπών, του νόμου περί λαθρεμπορίας, του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών και του νόμου περί αθλητικής βίας.

Αναβολές δικών

Οι αναβολές των δικών θα γίνονται πλέον σε δικάσιμο, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής που προήδρευε του δικαστηρίου, που χορήγησε την αναβολή, ενώ η συγχώνευση των ποινών θα γίνεται πλέον από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και όχι από το δικαστήριο. Κατά της πράξης του εισαγγελέα επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο.

Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας δίκης

Επίσης, θεσπίζεται το δικαίωμα αποζημιώσεως των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης από την Ελληνική Δικαιοσύνη (καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης). Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας. Η σχετική αίτηση εξετάζεται από Τριμελές Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζεται από ανώτατους δικαστές.

 Πιλοτική δίκη

Εισάγεται η πιλοτική δίκη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα πρότυπα του ΣτΕ και παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Επίτροπο Επικρατείας να εισάγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο οποιοδήποτε βοήθημα ή μέσο με τις διαδικασίες της πιλοτικής δίκης.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις δικηγόρων και ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής,
ενώ παράλληλα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή, επάνω στο δικόγραφο, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των δικηγόρων που καταθέτουν τα σχετικά ένδικα μέσα.

Οι σχετικές διατάξεις αφορούν καταρχήν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια, ενώ έρχονται να συμπληρώσουν αντίστοιχες διατάξεις που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή στα Πολιτικά και στα Ποινικά δικαστήρια, στα πλαίσια της ψηφιακής Δικαιοσύνης (e-justice). Όπως τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου μέχρι το 2012 θα έχει υλοποιηθεί σε όλη της χώρα η ψηφιακή Δικαιοσύνη.

 

Σχετικά Άρθρα

Σχόλια θεσμικών φορέων για το Πολυνομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης