Υπ. Δικαιοσύνης: Σε δημόσια διαβούλευση ν/σ για την αρπαγή προσώπων

0

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Απριλίου, τέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου για την κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, για την προστασία όλων των προσώπων από την αναγκαστική εξαφάνιση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αδίκημα της αναγκαστικής εξαφάνισης προσώπου από κρατικά όργανα ή ομάδες αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και όσοι εμπλέκονται στην τέλεση του, θα τιμωρούνται με ποινές κάθειρξης που φτάνουν μέχρι και τα ισόβια. Στο πρώτο άρθρο, ορίζεται πως καμία εξαιρετική περίσταση, ακόμα και η κατάσταση ή απειλή πολέμου, δεν δικαιολογεί την διάπραξη του εγκλήματος της αναγκαστικής εξαφάνισης ενός προσώπου, δηλαδή της σύλληψης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στέρηση της ελευθερίας από όργανα του Κράτους ή από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενεργούν με την υποστήριξη ή συναίνεση του Κράτους.

Ποινή κάθειρξης προβλέπεται επίσης και για τον ιεραρχικά ανώτερο ο οποίος γνώριζε και δεν απέτρεψε την τέλεση του αδικήματος, ασκούσε ουσιαστική ευθύνη και έλεγχο επί των δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με το έγκλημα, ή δεν έλαβε όλα τα αναγκαία και εύλογα μέτρα, για την πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης μιας αναγκαστικής εξαφάνισης ή για την παραπομπή του ζητήματος στις αρμόδιες αρχές προς έρευνα και ποινική δίωξη.

Ακόμη, κάθε κράτος, σε περιπτώσεις που ένα πρόσωπο  ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί αναγκαστική εξαφάνιση, υποχρεούται να διεξάγει ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καταγγέλλων, οι μάρτυρες και οι συγγενείς του προσώπου αυτού, προστατεύονται από κάθε κακομεταχείριση ή εκφοβισμό.

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=5563

 

Σχόλια