Υπ. Δικαιοσύνης: Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συγκροτείται Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας για τριετή θητεία,αποτελούμενη από:
 

1. Τη Διονυσία ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ του Διονυσίου, Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτής τη Γαρυφαλλιά ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου)
2. Τη Δήμητρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Αγγέλου, Καθηγήτρια, με αναπληρώτρια αυτής την Παρασκευή ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ του Δημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου)
3. Τον Βασίλειο ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ του Ευσταθίου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αναπληρωτή αυτού τον Ευάγγελο ΣΠΙΝΕΛΛΗ του Διονυσίου-Σπυρίδωνα-Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών
4. Τον Νικόλαο ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του Στεφάνο, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και
5. Τον Γεώργιο ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ του Παναγιώτη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με αναπληρωτή αυτού τον Αναστάσιο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Στυλιανού, Δικηγόρο Πειραιώς, Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

– Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βασιλική ΖΥΓΟΥΡΗ του Νικολάου, έμμισθη δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αναπληρώτρια αυτής τη Διονυσία ΔΑΣΟΥΛΑ του Δημητρίου, έμμισθη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
– Η Επιτροπή λειτουργεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Κώδικα Δικηγόρων, σχετικά με την πιστοποίηση των προσόντων των πτυχιούχων νομικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προκειμένου να εγγραφούν ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Χώρας.